Tina Jereb, univ. dipl. kom.,
specializantka integrativne psihoterapije


O meni

P1010389 rezanaSem univerzitetna diplomirana komunikologinja in specializantka integrativne psihoterapije. V času študija komunikologije na Fakulteti za družbene vede sem se vpisala na dvoletni študij propedevtike (tj. uvodno izobraževanje iz psihoterapije) v okviru Slovenskega inštituta za psihoterapijo. Po študiju propedevtike sem se vključila v štiriletni specialistični študij iz integrativne psihoterapije, ki je potekal v okviru slovenske podružnice Evropske akademije za psihosocialno zdravje – Fritz Perls inštitut. Svoje znanje redno nadgrajujem na seminarjih in predavanjih, ki se nanašajo na delo z odraslimi in otroki.

V zasebni praksi pod supervizijo izvajam psihoterapevtsko svetovanje, nudim usmerjanje in podporo staršem pri vzgoji otrok (predvsem predšolskih) ter izvajam skupinske delavnice za izboljšanje odnosov in osebnostno rast (teme: obvladovanje stresa, učinkovita in spoštljiva komunikacija, čuječnost, grajenje kakovostnega odnosa z otroki …).

Področje, ki me z vidika teorije in prenosa le-te v prakso še posebej zanima, je psihoterapevtsko delo z osebami, ki so doživele enega ali več travmatskih dogodkov oz. odnosno travmo v zgodnjem otroštvu.  

 

Teoretično znanje ter praktične izkušnje z delom z odraslimi in otroki sem pridobivala tudi v okviru študijske prakse, in sicer na Inštitutu za razvoj človeških virov v Ljubljani in v Društvu Ženska svetovalnica v Ljubljani (na programu motenj hranjenja). Poleg tega imam osemletne izkušnje z delom z otroki (predvsem predšolskimi), ki sem jih pridobila z izvajanjem individualnega varstva otrok in s kratkotrajnejšim delom v dveh javnih vrtcih. 


Psihoterapevtsko svetovanje
in izobraževanje,
Tina Jereb, s. p.

Telefon: 031 524 302
E-pošta: info@tinajereb.comAktualno

Facebook