Tina Jereb, univ. dipl. kom.,
specializantka integrativne psihoterapije


Individualno svetovanje

V življenju se ljudje srečujemo z različnimi situacijami, v katerih se včasih ne znajdemo najbolje. Ko se to zgodi, običajno poskušamo aktivirati vse svoje vire moči, ki bi nam pri reševanju problema lahko pomagali: ideje o možnih rešitvah črpamo iz svojih dosedanjih izkušenj s podobnimi težavami, pogovorimo se s prijatelji, partnerjem oz. osebami, ki jim zaupamo, preberemo kakšno knjigo za samopomoč ali članek, ki naslavlja naš problem ... Včasih nam problema, ki nas obremenjuje, kljub aktivaciji vseh svojih virov ne uspe rešiti. Takrat je smiselno, da poiščemo strokovno pomoč.     

 

Individualno svetovanje je primerna oblika pomoči, če se soočate z naslednjimi izzivi:

  • stiske ob življenjskih prehodih ali krizah (selitev, zaključek šolanja, začetek/izguba službe, rojstvo otroka, poroka, ločitev, bolezen, upokojitev …),
  • težave v pomembnih odnosih (s sorodniki, partnerjem, prijatelji, sodelavci …),
  • stiska ob izgubi pomembne osebe,
  • ko ste v konfliktu glede pomembnih odločitev in se ne zmorete odločiti,
  • težave oz. dileme pri vzgoji otrok (postavljanje mej, zadovoljevanje otrokovih potreb, odzivanje na otrokove izbruhe, komunikacija z otrokom …),
  • pogosto doživljanje stresa in nezmožnost sprostitve,
  • pogosti občutki utrujenosti oz. izčrpanosti,
  • občutki osamljenosti …

 

Individualno svetovanje ni psihoterapija, saj namen svetovanja ni spreminjanje globokih, močno zasidranih vzorcev vedenja, čustvovanja in razmišljanja o sebi, drugih in svetu. Proces svetovanja je namenjen delu na vaši konkretni težavi, za katero ste motivirani, da jo aktivno rešujete.

 

Pri svetovanju ne gre za dajanje nasvetov (čeprav ima beseda svetovanje prvotno tak pomen). V svetovalnem procesu vam strokovnjak nikoli ne svetuje, kakšne odločitve sprejeti glede vaših dilem (npr. ali se raziti s partnerjem/-ico ali ne), ampak vam pomaga, da na problem oz. dilemo pogledate z več zornih kotov in da morebitne odločitve sprejmete sami, v skladu z vašimi občutji in željami.

 

 

Potek individualnega svetovanja

 

Prvo srečanje je namenjeno temu, da poveste, s kakšno težavo oz. dilemo se srečujete. Cilj prvega srečanja je odvisen od kompleksnosti problematike, glede katere iščete pomoč. Ker pri individualnem svetovanju ne gre za daljši proces dela (kot pri psihoterapiji), včasih za razrešitev situacije oz. dileme zadošča že eno srečanje. V tem primeru po vaši razlagi dileme delamo na razreševanju le-te in tako imate lahko že konec prvega razgovora občutek, da nadaljnja srečanja niso potrebna.

 

Če pa iščete pomoč zaradi težave, ki zahteva, da se naučite novih načinov odzivanja nanjo in da te nove odzive uspešno vpeljete v vsakdanje življenje, lahko svetovalni proces traja več srečanj, običajno največ 12. Srečanja najpogosteje potekajo enkrat tedensko, lahko pa se sproti dogovorimo tudi za drugačno pogostost srečevanj, glede na vaše potrebe in želje.

 

Vse, kar boste v procesu svetovanja povedali, je zaupno. Zaupnost (v skladu z načeli Etičnega kodeksa) prekinem le v primeru, če menim, da obstaja velika verjetnost, da ste vi ali kdo drug v nevarnosti. Pri svetovalnem delu upoštevam načela Etičnega kodeksa, ki ga določa Slovenska krovna zveza za psihoterapijo.


Psihoterapevtsko svetovanje
in izobraževanje,
Tina Jereb, s. p.

Telefon: 031 524 302
E-pošta: info@tinajereb.comAktualno

Facebook